Supervisor therapeut voor nieuw te openen 5-sterrenhotel- Supervisor therapist


in Amsterdam Zijn wij op zoek naar een Supervisor therapeut voor nieuw te openen 5-sterrenhotel- Supervisor therapist

Supervisor therapeut voor nieuw te openen 5-sterrenhotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In het kort:

 • Supervisor therapeut in nieuw te openen 5-sterrenhotel in Amsterdam
 • Geven van massages en beautybehandelingen
 • In bezit van juiste diploma’s en certificaten
 • Je bent integer, discreet en representatief
 • Beschikbaar op werkdagen, weekenden en avonden (in overleg)

Over de vacature:

Het is de winter van 2017. Het eerste Pillows Hotels opent aan het Vondelpark in Amsterdam. Het concept waarbij alles écht om de gast draait, werkt. Binnen een jaar staan we in de TripAdvisor top 5 van de stad. Ook de hotels die daarop volgen behalen hoge rankings en krijgen vermeldingen in de Bib Gourmand en GaultMillau.

In de zomer van 2022 openen we alweer ons achtste hotel. Met dit 5-sterrenhotel aan het Oosterpark in Amsterdam zijn de ambities hoog! Daarom zoeken we collega’s die alleen bij de allerbeste willen horen, waaronder een proactieve wellness supervisor.

Ga jij ook alleen voor het allerbeste?

Wat ga je doen?

Als supervisor heb je de totale verantwoordelijkheid van de wellness en geef je leiding aan het team van therapeuten en doe je onder andere:

 • Je geeft invulling van de behandelingen
 • Je bedenkt zelf ideeën om de de wellness tot een succes te maken.
 • Je hanteert de hoogste hygiënestandaarden
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële zaken.
 • Je bent de schakel tussen de wellness en de andere afdelingen

In het 5-sterren Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park willen we dat gasten zich beter voelen dan thuis en volledig op hun gemak voelen. Onze wellness is onlosmakelijk verbonden met het hotel en dit gevoel. We weten wat gasten willen en verwachten en gaan net iets verder om hun verwachtingen te overtreffen.
Wat krijg je?

 • Salaris dat past bij je kennis en ervaring
 • Overnachting inclusief diner voor 2 personen na het afronden van je proeftijd
 • 10 overnachtingen per jaar tegen een kleine prijs in onze Pillows Hotels
 • Korting van 35% in al onze restaurants
 • Korting op hotels wereldwijd
 • Korting voor vrienden en familie binnen onze hotelcollectie en restaurants
 • Collectiviteitskortingen op verschillende verzekeringen bij A.S.R.
 • Cursussen en opleidingen

Zowel parttime als fulltime werken is bespreekbaar. Door onze ambities en de groei waar we in zitten, is er ook ruimte om door te groeien binnen de organisatie.

Wie ben jij?

 • In bezit van juiste certificaten en diploma’s
 • Je hebt kennis van de nieuwste technieken en bent bereid om bij te leren
 • Je spreekt Engels
 • Je bent flexibel beschikbaar, waaronder in het weekend

Een massage is voor jou meer dan een behandeling: je draagt bij een moment van pure ontspanning. Je snapt dat aanwezigheid, discretie en integerheid bijdragen aan de ervaring van de gast. Details en oprechte aandacht maken voor jou het verschil. Gasten voelen zich volledig in de watten gelegd, zonder dat je het rendement uit het oog verliest.

 

Die filosofie breng jij feilloos over op het team. Jouw enthousiasme geeft vleugels aan anderen. Je inspireert als leider, maar doet ook voor én mee als onderdeel van het team. Een stap extra zetten is iets waar jij niet over na hoeft te denken. Het is simpelweg wie je bent. Jij bent Pillows.

 

Enthousiast?
Weet jij hoe je de wellness tot een succes gaat maken? We zijn enorm nieuwsgierig naar je ideeën. Laat je gegevens achter via onderstaande link en we nemen binnen 48 uur contact met je op.

Niet zeker welke vacature je het leukst lijkt, maar denk je wel dat onze organisatie bij je past? Solliciteer alsnog en dan bespreken we verschillende functies voor je.

Vragen?
Stel ze gerust aan Marijke Beltman, HR Business Partner via recruitment@ihmg.eu

Over Pillows Hotels
Bij Pillows Hotels is het echt genieten. Je voelt, ziet en proeft de aandacht tot in de kleinste details. Monumentale panden met een verhaal, op perfect gelegen locaties in Nederland en België.

De hotels zijn ingericht als een elegant woonhuis met een eigentijds en tijdloos design en een ingetogen luxe uitstraling. Onze restaurants hebben eervolle vermeldingen in Michelin Bib Gourmand en GaultMillau. Ze combineren een ongedwongen en warme sfeer met verrassende culinaire gerechten.

Over Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5 sterren
Het nieuw te openen Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park ligt in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, grenzend aan het Oosterpark.

 Het heeft 88 kamers, diverse (vergader)salons een wellness en verschillende F&B-outlets. Van ons easy chic restaurant aan het park met een groot terras in het groen, een rumbibliotheek, een (rooftop)bar en een restaurant met sterambitie.

 

Wellness supervisor for the newly 5-star hotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In short:

 • Wellness supervisor for a new 5-star hotel in Amsterdam
 • Giving massages and beauty treatments
 • In possession of diplomas and certificates
 • You are honest, discreet, and representative
 • Available on working days, weekends, and evenings (in consultation)

About the vacancy:
It is winter 2017. The first Pillows Hotels opens next to the Vondelpark in Amsterdam. The concept where everything really revolves around the guest works. Within one year we are in the top-5 of hotels in Amsterdam on TripAdvisor. All hotels of the group following achieve high rankings and are mentioned in the Bib Gourmand and GaultMillau.

In the summer of 2022, we open our eight hotel. With this 5-star hotel at the Oosterpark in Amsterdam, the ambitions are high. That’s why we are looking for colleagues with talent, who only want to belong to the best, including a proactive wellness supervisor.

Do you only go for the very best?

What are you going to do?
As a supervisor you have the complete responsibility of the wellness, and you lead the team of therapists. You do this by:

 • You give substance to the treatments
 • You come up with ideas to make the wellness a success
 • You maintain the highest hygiene standards
 • You are responsible for the financial matters
 • You are the link between the wellness and the other departments

In the 5-star Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park we want to make sure the guest feels better than at home and at ease. Our wellness is inextricably linked with the hotel and this feeling. We know what the guests want and expect, and we go one step further to exceed their expectations.

What do you get?

 • Salary that fits your knowledge and experience
 • Overnight stay including dinner for 2 persons after finishing your probation time
 • 10 overnight stays a year for a small price in our Pillows Hotels
 • 35% off in all our restaurants
 • Discount on hotels worldwide
 • Discount for friends and family within our hotel collection and in our restaurants
 • Collective discounts on various insurances at A.S.R.
 • Education and courses

Both parttime as fulltime working is negotiable. Because of our ambitions and the growth we are in, there is also space to grow within the organization.

Who are you?

 • In possession of correct certificates and diplomas
 • You have knowledge about the newest techniques and are willing to learn
 • You speak English
 • You are available flexibly, including on weekends

A massage is more than a treatment to you: you contribute to a moment of pure relaxation. You understand that the presence, discretion, and integrity contribute to the experience of the guest. Details and honest attention make the difference for you. Guests feel completely pampered without losing sight of the efficiency.

You flawlessly transfer that philosophy to the team. Your enthusiasm gives wings to others. You inspire as a leader, but you also participate for and as part of the team. Taking an extra step is something you don't have to think about. It's simply who you are. You are Pillows.

Enthusiast?
Can you already imagine yourself working as a wellness supervisor in the newest Pillows Hotel? Leave your details behind via the link below and we will contact you within 48 hours.

Not sure which vacancy appeals to you the most, but you think our organization is right for you? Just apply and we will discuss the different functions with you.

Questions?
Feel free to ask them to Marijke Beltman, HR, via recruitment@ihmg.eu

About Pillows Hotels
At Pillows Hotels you really enjoy. You feel, see and taste the attention down to the smallest details. Monumental buildings with a story, situated at the most perfect locations in the Netherlands and Belgium. The hotels are designed as an elegant home, with a contemporary yet timeless design and a modest luxury feel. Our restaurants have honourable mentions in Michelin Bib Gourmand and GaultMillau. They combine a casual and warm atmosphere with surprising culinary dishes.

About Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5-star
The new Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park is situated in the eastern part of the centre of Amsterdam, adjacent to the Oosterpark. It has 88 rooms, several (meeting)salons and multiple F&B outlets.

From our restaurant with a star-ambition, a rooftop and cocktail bar, a rum library to an easy-chic restaurant at the park with a terrace in the green. Every outlet has its own identity, mature character and marketing.

 

 

 

 

Werken bij Pillows Hotels

Werken bij Pillows Hotels betekent plezier hebben in je werk en waardering krijgen voor wat je doet. Samen werken wij aan jouw ambities, want onze medewerkers maken het verschil! Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea en een aantrekkelijke kortingsregeling bij alle hotels binnen de collectie.

Contactgegevens

Pillows Hotels Orteliuslaan 21
3528 BA Utrecht
Nederland
recruitment@ihmg.eu