Front office medewerker - Front Office employeee nieuw te openen 5-sterrenhotel


in Amsterdam Zijn wij op zoek naar een Front office medewerker - Front Office employeee nieuw te openen 5-sterrenhotel

Front office medewerker nieuw te openen 5-sterrenhotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

 In het kort:

 • Front office medewerker voor nieuw te openen 5-sterrenhotel in Amsterdam
 • Je hebt werkervaring in high luxury
 • Je hebt kennis van Amsterdam en omstreken

Over de vacature:

Het is de winter van 2017. Het eerste Pillows Hotels opent aan het Vondelpark in Amsterdam. Het concept waarbij alles écht om de gast draait, werkt. Binnen een jaar staan we in de TripAdvisor top 5 van de stad. Ook de hotels die daarop volgen behalen hoge rankings en krijgen vermeldingen in de Bib Gourmand en GaultMillau.

In de zomer van 2022 openen we alweer ons achtste hotel. Met dit 5-sterrenhotel aan het Oosterpark in Amsterdam zijn de ambities hoog! Daarom zoeken we talentvolle collega’s die alleen bij de allerbeste willen horen, waaronder uiterst gastvrije front office medewerkers.

Wil jij vanaf het begin betrokken zijn bij deze nieuw te openen hotspot van Amsterdam?

Wat ga je doen?

Bij Pillows Hotels willen we zoveel mogelijk bijzondere momenten creëren. We willen we dat gasten zich beter voelen dan thuis. Als front office medewerker ben je onlosmakelijk verbonden met de beleving van de gast en zorg je dat ieder moment wat je met de gast hebt, een fijne is. Het contact wat je hebt met gasten is vriendelijk en warm, maar nooit te zakelijk of joviaal.

Wat krijg je?

 • Salaris dat past bij je kennis en ervaring
 • Overnachting inclusief diner voor 2 personen na het afronden van je proeftijd
 • 10 overnachtingen per jaar tegen een kleine prijs in onze Pillows Hotels
 • Korting van 35% in al onze restaurants
 • Korting op hotels wereldwijd
 • Korting voor vrienden en familie binnen onze hotelcollectie en restaurants
 • Collectiviteitskortingen op verschillende verzekeringen bij A.S.R.

Zowel parttime als fulltime werken is bespreekbaar. Door onze ambities en de groei waar we in zitten, is er ook ruimte om door te groeien binnen de organisatie.

Wie ben jij?

 • Je bent van nature gastvrij
 • Je bent georganiseerd en regelt dingen tot in detail
 • Je hebt werkervaring in high luxury
 • Je hebt kennis van Amsterdam en omstreken
 • Je spreekt Nederlands en Engels, meerdere talen zijn een pre
 • Je bent beschikbaar op werkdagen

Iedere keer weer creëer je een plek die nog beter is dan thuis. Gasten voelen zich meer dan alleen welkom: ze voelen zich op hun gemak. Mensen genieten na van het contact met jou.

Het verschil zit bij jou in de details. Gastvrijheid staat voor jou gelijk aan luxueus comfort. Comfort
waarvan de gast zelf nog niet eens wist dat hij het nodig had. En het bijzondere aan jou? Over deze handelingen hoef je niet eens na te denken. Dit is simpelweg wie je bent. Jij bent Pillows.

Enthousiast?
Staat jouw naam op deze vacature? Laat je gegevens achter via onderstaande link en we nemen binnen 48 uur contact met je op.

Niet zeker welke vacature je het leukst lijkt, maar denk je wel dat onze organisatie bij je past? Solliciteer alsnog en dan bespreken we verschillende functies voor je.

Vragen?
Stel ze gerust aan Marijke Beltman, HR Business Partner via recruitment@ihmg.eu 

Over Pillows Hotels
Bij Pillows Hotels is het echt genieten. Je voelt, ziet en proeft de aandacht tot in de kleinste details. Monumentale panden met een verhaal, op perfect gelegen locaties in Nederland en België.

De hotels zijn ingericht als een elegant woonhuis met een eigentijds en tijdloos design en een ingetogen luxe uitstraling. Onze restaurants hebben eervolle vermeldingen in Michelin Bib Gourmand en GaultMillau. Ze combineren een ongedwongen en warme sfeer met verrassende culinaire gerechten.

Over Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5 sterren
Het nieuw te openen Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park ligt in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, grenzend aan het Oosterpark.

Het heeft 88 kamers, diverse (vergader)salons een wellness en verschillende F&B-outlets. Van ons easy chic restaurant aan het park met een groot terras in het groen, een rumbibliotheek, een (rooftop)bar en een restaurant met sterambitie.

 

Front office employee for the newly 5-star hotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In short:

 • Front office employee for a new 5-star hotel in Amsterdam
 • You have work experience in high luxury
 • You have knowledge of Amsterdam and surroundings

About the vacancy:
It is winter 2017. The first Pillows Hotels opens next to the Vondelpark in Amsterdam. The concept where everything really revolves around the guest works. Within one year we are in the top-5 of hotels in Amsterdam on TripAdvisor. All hotels of the group following achieve high rankings and are mentioned in the Bib Gourmand and GaultMillau.

In the summer of 2022, we open our eight hotel. With this 5-star hotel at the Oosterpark in Amsterdam, the ambitions are high. That’s why we are looking for colleagues with talent, who only want to belong to the best, including very hospitable front office employees.

Do you want to be part of this new hotspot in Amsterdam from the start?

What are you going to do?
At Pillows Hotels we want create special moments as much as possible. We want guests to feel better than at home.

As a front office employee you are inextricably linked with the experience of the guest and you make sure that every moment with the guest is unforgettable. The contact that you have is friendly and warm, but never too business-like or jovial.

What do you get?

 • Salary that fits your knowledge and experience
 • Overnight stay including dinner for 2 persons after finishing your probation time
 • 10 overnight stays a year for a small price in our Pillows Hotels
 • 35% off in all our restaurants
 • Discount on hotels worldwide
 • Discount for friends and family within our hotel collection and in our restaurants
 • Collective discounts on various insurances at A.S.R.
 • Education and courses

Both parttime as fulltime working is negotiable. Because of our ambitions and the growth we are in, there is also space to grow within the organization.

 

 

 

Who are you?

 • You are naturally hospitable
 • You are organized and take care of things in detail
 • You have work experience in high luxury
 • You have knowledge about Amsterdam and its surroundings
 • You speak Dutch and English, multiple languages are a plus
 • You are available on working days

Every time you create a place that is even better than at home. Guests feel more than welcome with you: they feel comfortable. People enjoy the contact with you.

The difference is in the details with you. In your eyes, hospitality equals comfortable luxury. Comfort which the guest himself did not even know he needed. And the most special about you? You don’t even have to think about all these activities. It’s simply who you are. You are Pillows.

Enthusiast?
Can you already imagine yourself working as a front office employee in the newest Pillows Hotel? Leave your details behind via the link below and we will contact you within 48 hours.

Not sure which vacancy appeals to you the most, but you think our organization is right for you? Just apply and we will discuss the different functions with you.

Questions?
Feel free to ask them to Marijke Beltman, HR, via recruitment@ihmg.eu

About Pillows Hotels
At Pillows Hotels you really enjoy. You feel, see and taste the attention down to the smallest details. Monumental buildings with a story, situated at the most perfect locations in the Netherlands and Belgium. The hotels are designed as an elegant home, with a contemporary yet timeless design and a modest luxury feel. Our restaurants have honourable mentions in Michelin Bib Gourmand and GaultMillau. They combine a casual and warm atmosphere with surprising culinary dishes.

About Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5-star
The new Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park is situated in the eastern part of the centre of Amsterdam, adjacent to the Oosterpark. It has 88 rooms, several (meeting)salons and multiple F&B outlets.

From our restaurant with a star-ambition, a rooftop and cocktail bar, a rum library to an easy-chic restaurant at the park with a terrace in the green. Every outlet has its own identity, mature character and marketing.

 

 

Werken bij Pillows Hotels

Werken bij Pillows Hotels betekent plezier hebben in je werk en waardering krijgen voor wat je doet. Samen werken wij aan jouw ambities, want onze medewerkers maken het verschil! Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea en een aantrekkelijke kortingsregeling bij alle hotels binnen de collectie.

Contactgegevens

Pillows Hotels Orteliuslaan 21
3528 BA Utrecht
Nederland
recruitment@ihmg.eu