Director of Sales


in Amsterdam Zijn wij op zoek naar een Director of Sales

Director of Sales voor nieuw te openen 5-sterrenhotel 
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam 
 
 
In het kort: 
 
 • Director of Sales voor nieuw te openen 5-sterrenhotel in Amsterdam 
 • Onderdeel van nieuw te openen 5-sterren hotel in Amsterdam 
 • Je hebt een groot (internationaal) 
 
Over de vacature: 
 
Het is de winter van 2017. Het eerste Pillows Hotels opent aan het Vondelpark in Amsterdam. Het concept waarbij alles écht om de gast draait, werkt. Binnen een jaar staan we in de TripAdvisor top 5 van de stad. Ook de hotels die daarop volgen behalen hoge rankings en krijgen vermeldingen in de Bib Gourmand en GaultMillau. 
 
In de zomer van 2022 openen we alweer ons achtste hotel. Met dit 5-sterrenhotel aan het Oosterpark in Amsterdam zijn de ambities hoog! Daarom zoeken we talentvolle collega’s die alleen bij de allerbeste willen horen, waaronder een director of sales. 
 
Heb jij het in je om dit hotel op de kaart te zetten? 
 
Wat ga je doen? 
Als Director of Sales ben je het gezicht van het hotel en focus je je op het binnenhalen van MICE & Corporates, zowel nationaal als internationaal. Hiervoor maak je je eigen netwerk uit de (inter)nationale zakelijke markt enthousiast voor Pillows Hotels. 
 
Alles wat je doet draait om kwaliteit, luxe en de beste service die een gast zich maar kan wensen. Gasten voelen zich maximaal verwend, zonder dat je het rendement en je targets uit het oog verliest. Daarnaast herken je trends en ontwikkelingen, observeer je de markt en speel je hier logischerwijs op in. Ook ontdek je nieuwe keyprospects en breid je je eigen netwerk nog verder uit.                                                     
 
Wat krijg je? 
 
 •  Salaris dat past bij je kennis en ervaring
 •  Overnachting inclusief diner voor 2 personen na het afronden van je proeftijd 
 •  10 overnachtingen per jaar tegen een kleine prijs in onze Pillows Hotels 
 •  Korting van 35% in al onze restaurants 
 •  Korting op hotels wereldwijd 
 •  Korting voor vrienden en familie binnen onze hotelcollectie en restaurants 
 •  Collectiviteitskortingen op verschillende verzekeringen bij A.S.R.
 
Wie ben jij?  
 
Als ervaren director of sales in het luxe segment ken jij je doelgroep als geen ander. Je bevindt je in de club van director of sales binnen de Amsterdamse hotellerie en hebt een netwerk waar anderen jaloers op zijn. 
 
Je vindt het leuk om voor een jonge organisatie te werken die nog volop in ontwikkeling is waar veel verandert. Verder zie jij overal commerciële kansen en mogelijkheden. Dit enthousiasme geeft vleugels aan anderen en een stap extra zetten is iets waar jij niet over na hoeft te denken. Het is simpelweg wie je bent. Jij bent Pillows. 
 
Enthousiast? 
Weet jij hoe je Pillows Hotels op de internationale kaart gaat zetten? We zijn enorm nieuwsgierig naar jouw ideeën. Laat je gegevens achter via onderstaande link en we nemen binnen 48 uur contact met je op. 
 
Niet zeker welke vacature je het leukst lijkt, maar denk je wel dat onze organisatie bij je past? Solliciteer alsnog en dan bespreken we verschillende functies voor je. 
 
Vragen? 
Stel ze gerust aan  Marijke Beltman, HR Business Partner via recruitment@ihmg.eu 
 
Over Pillows Hotels 
Bij Pillows Hotels is het echt genieten. Je voelt, ziet en proeft de aandacht tot in de kleinste details. Monumentale panden met een verhaal, op perfect gelegen locaties in Nederland en België. 
 
De hotels zijn ingericht als een elegant woonhuis met een eigentijds en tijdloos design en een ingetogen luxe uitstraling. Onze restaurants hebben eervolle vermeldingen in Michelin Bib Gourmand en GaultMillau. Ze combineren een ongedwongen en warme sfeer met verrassende culinaire gerechten. 
 
Over Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at thePark – 5 sterren 
Het nieuw te openen Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park ligt in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, grenzend aan het Oosterpark. 
 
Het heeft 88 kamers, diverse (vergader)salons een wellness en verschillende F&B-outlets. Van ons easy chic restaurant aan het park met een groot terras in het groen, een rumbibliotheek, een (rooftop)bar en een restaurant met sterambitie. 
 
 
Director of Sales for the newly 5-star hotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam
 
 
In short:
 
 • Director of Sales for a new 5-star hotel in Amsterdam
 • Part of the newly 5-star hotel in Amsterdam
 • You have a big (international) network
 
About the vacancy:
It is winter 2017. The first Pillows Hotels opens next to the Vondelpark in Amsterdam. The concept where everything really revolves around the guest works. Within one year we are in the top-5 of hotels in Amsterdam on TripAdvisor. All hotels of the group following achieve high rankings and are mentioned in the Bib Gourmand and GaultMillau.
 
In the summer of 2022, we open our eight hotel. With this 5-star hotel at the Oosterpark in Amsterdam, the ambitions are high. That’s why we are looking for colleagues with talent, who only want to belong to the best, including a director of sales.
 
Do you want to be part of this new hotspot in Amsterdam from the start?
 
What are you going to do?
As a director of sales you are the face of the hotel and you focus on bringing in MICE & Corporates, both national as international. For this you make your own network from the (inter)national business market enthusiastic for Pillows Hotels.
 
Everything that you do revolves around quality, luxury and the best service a guest could wish for. Guests feel completely pampered, without losing sight of the targets. Besides that, you recognize trends and developments, you observe the market and logically respond to it. You also discover new key prospects and you expand your own network.
 
 
What do you get?
 
 • Salary that fits your knowledge and experience
 • Overnight stay including dinner for 2 persons after finishing your probation time
 • 10 overnight stays a year for a small price in our Pillows Hotels
 • 35% off in all our restaurants
 • Discount on hotels worldwide
 • Discount for friends and family within our hotel collection and in our restaurants
 • Collective discounts on various insurances at A.S.R.
 • Both parttime as fulltime working is negotiable. Because of our ambitions and the growth we are in, there is also space to grow within the organization.
Who are you?
As an experienced director of sales in the luxury segment, you know your target group as no one else. You are part of a club of directors of sales within the hotel industry of Amsterdam and you have a network that others are jealous of.
 
You enjoy working for a young organization that is still in full development where a lot is changing. Furthermore, you see commercial chances and opportunities everywhere. This enthusiasm gives wings to others and taking an extra step is something you don’t have to think about. It’s simply who you are. You are Pillows.
 
 
Enthusiast?
Can you already imagine yourself working as a director of sales for the newest Pillows Hotel? Leave your details behind via the link below and we will contact you within 48 hours.
 
Not sure which vacancy appeals to you the most, but you think our organization is right for you? Just apply and we will discuss the different functions with you.
 
 
Questions?
Feel free to ask them to Marijke Beltman, HR, via recruitment@ihmg.eu.
 
 
About Pillows Hotels
At Pillows Hotels you really enjoy. You feel, see and taste the attention down to the smallest details. Monumental buildings with a story, situated at the most perfect locations in the Netherlands and Belgium. The hotels are designed as an elegant home, with a contemporary yet timeless design and a modest luxury feel. Our restaurants have honourable mentions in Michelin Bib Gourmand and GaultMillau. They combine a casual and warm atmosphere with surprising culinary dishes.
 
About Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5-star
The new Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park is situated in the eastern part of the centre of Amsterdam, adjacent to the Oosterpark. It has 88 rooms, several (meeting)salons and multiple F&B outlets.
 
From our restaurant with a star-ambition, a rooftop and cocktail bar, a rum library to an easy-chic restaurant at the park with a terrace in the green. Every outlet has its own identity, mature character and marketing.
Werken bij Pillows Hotels

Werken bij Pillows Hotels betekent plezier hebben in je werk en waardering krijgen voor wat je doet. Samen werken wij aan jouw ambities, want onze medewerkers maken het verschil! Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea en een aantrekkelijke kortingsregeling bij alle hotels binnen de collectie.

Contactgegevens

Pillows Hotels Orteliuslaan 21
3528 BA Utrecht
Nederland
recruitment@ihmg.eu