Valet Parker voor nieuw te openen 5-sterrenhotel


in Amsterdam Zijn wij op zoek naar een Valet Parker voor nieuw te openen 5-sterrenhotel

Valet Parker voor nieuw te openen 5-sterrenhotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

 

In het kort:

 • Valet parker voor nieuw te openen 5-sterren hotel in Amsterdam
 • Je komt betrouwbaar en integer over
 • Indien nodig ben je bereid een (betaalde) cursus te volgen
 • In het bezit van een rijbewijs
 • Je kunt een VOG afgeven
 • Beschikbaar op werkdagen en in weekenden, in overleg

Over de vacature:

Het is de winter van 2017. Het eerste Pillows Hotels opent aan het Vondelpark in Amsterdam. Het concept waarbij alles écht om de gast draait, werkt. Binnen een jaar staan we in de TripAdvisor top 5 van de stad. Ook de hotels die daarop volgen behalen hoge rankings en krijgen vermeldingen in de Bib Gourmand en GaultMillau.

In de zomer van 2022 openen we alweer ons achtste hotel. Met dit 5-sterrenhotel aan het Oosterpark in Amsterdam zijn de ambities hoog! Daarom zoeken we talentvolle collega’s die alleen bij de allerbeste willen horen, waaronder betrouwbare valet parkers.

Wil jij vanaf het begin betrokken zijn bij het meest gastvrije hotel van Amsterdam?

Wat ga je doen?

 • Je parkeert auto’s van gasten
 • Je verwelkomt gasten en begeleidt hun bij vertrek
 • Overige werkzaamheden die nodig zijn in het hotel

In het 5-sterren Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park willen we dat gasten zich beter voelen dan thuis. Naast ingetogen luxe en het geven van oprechte aandacht hoort daar vanzelfsprekend ook veiligheid bij.

Van het aannemen tot de auto, de communicatie met de gast tot het parkeren in onze ondergrondse parkeergarage: als valet parker bij Pillows Hotels doe je alles met aandacht, precisie en betrouwbaarheid, zodat gasten met een gerust gevoel hun waardevolle auto bij jou kunnen achterlaten. Indien nodig verzorgen wij een cursus waarbij je leert om alle type auto’s te parkeren.

Wat krijg je?

 • Salaris dat past bij je kennis en ervaring
 • Overnachting inclusief diner voor 2 personen na het afronden van je proeftijd
 • 10 overnachtingen per jaar tegen een kleine prijs in onze Pillows Hotels
 • Korting van 35% in al onze restaurants
 • Korting op hotels wereldwijd
 • Korting voor vrienden en familie binnen onze hotelcollectie en restaurants
 • Collectiviteitskortingen op verschillende verzekeringen bij A.S.R.
 • Opleidingen en cursussen

Zowel parttime als fulltime werken is bespreekbaar. Door onze ambities en de groei waar we in zitten, is er ook ruimte om door te groeien binnen de organisatie.

Wie ben jij?

 • Je bent vriendelijk en betrouwbaar richting gasten
 • Je spreekt Engels
 • Je kunt een VOG afgeven
 • Je hebt een rijbewijs B
 • Je kent Amsterdam en omstreken

Door jouw ervaring in de horeca snap je wat er in een hotel gebeurt. Je begrijpt dat jouw voorkomen en het contact met de gast allemaal onderdeel zijn van de ervaring van de gast. Je bent van nature gastvrij en een stap extra zetten is iets waar jij niet over na hoeft te denken. Het is simpelweg wie je bent. Jij bent Pillows.

Enthousiast?
Zie jij al werken als valet parker voor dit nieuwste Pillows Hotel? Laat je gegevens achter via onderstaande link en we nemen binnen 48 uur contact met je op.

Niet zeker welke vacature je het leukst lijkt, maar denk je wel dat onze organisatie bij je past? Solliciteer alsnog en dan bespreken we verschillende functies voor je.

Vragen?
Stel ze gerust aan Marijke Beltman, HR Business Partner via recruitment@ihmg.eu


Over Pillows Hotels

Bij Pillows Hotels is het echt genieten. Je voelt, ziet en proeft de aandacht tot in de kleinste details. Monumentale panden met een verhaal, op perfect gelegen locaties in Nederland en België.

De hotels zijn ingericht als een elegant woonhuis met een eigentijds en tijdloos design en een ingetogen luxe uitstraling. Onze restaurants hebben eervolle vermeldingen in Michelin Bib Gourmand en GaultMillau. Ze combineren een ongedwongen en warme sfeer met verrassende culinaire gerechten.

Over Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5 sterren
Het nieuw te openen Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park ligt in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, grenzend aan het Oosterpark.

Het heeft 88 kamers, een ondergrondse parkeergarage, diverse (vergader)salons een wellness en verschillende F&B-outlets. Van ons easy chic restaurant aan het park met een groot terras in het groen, een rumbibliotheek, een (rooftop)bar en een restaurant met sterambitie.

Valet parker for the newly 5-star hotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In short:

 • Valet parker for a new 5-star hotel in Amsterdam
 • You come across as reliable and honest
 • When needed you are willing to follow a (paid) course
 • You can issue a VOG
 • Available on working days and weekends (in consultation)

About the vacancy:
It is winter 2017. The first Pillows Hotels opens next to the Vondelpark in Amsterdam. The concept where everything really revolves around the guest works. Within one year we are in the top-5 of hotels in Amsterdam on TripAdvisor. All hotels of the group following achieve high rankings and are mentioned in the Bib Gourmand and GaultMillau.

In the summer of 2022, we open our eight hotel. With this 5-star hotel at the Oosterpark in Amsterdam, the ambitions are high. That’s why we are looking for colleagues with talent, who only want to belong to the best, including loyal valet parkers.

Do you only go for the very best?

What are you going to do?

 • You park cars of guests
 • You welcome guests and guide them during departure
 • Other activities which are needed in the hotel

In the 5-star Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park we want to make sure the guest feels better than at home. In addition to modest luxury and giving sincere attention, safety is of course also part of this.

From taking cars, communication with the guest to parking in our underground parking garage: as our valet parker at Pillows Hotels, you do everything with attention, precision, and loyalty so guests can leave their precious belongings with you. When needed, we arrange a course to teach you how to park cars.  

What do you get?

 • Salary that fits your knowledge and experience
 • Overnight stay including dinner for 2 persons after finishing your probation time
 • 10 overnight stays a year for a small price in our Pillows Hotels
 • 35% off in all our restaurants
 • Discount on hotels worldwide
 • Discount for friends and family within our hotel collection and in our restaurants
 • Collective discounts on various insurances at A.S.R.
 • Education and courses

Both parttime as fulltime working is negotiable. Because of our ambitions and the growth we are in, there is also space to grow within the organization.

Who are you?

 • You are friendly and reliable towards guests
 • You speak English
 • You can issue a VOG
 • You have a driving license
 • You know Amsterdam and surroundings

Because of your experience in the hospitality, you what goes around in a hotel. You understand that your appearance and the contact with the guest are all part of the guest experience. You are naturally hospitable and taking an extra step is something you don’t have to think about. It’s simply who you are. You are Pillows.

Enthusiast?
Can you already imagine yourself working as a valet parker in the newest Pillows Hotel? Leave your details behind via the link below and we will contact you within 48 hours.

Not sure which vacancy appeals to you the most, but you think our organization is right for you? Just apply and we will discuss the different functions with you.

Questions?
Feel free to ask them to Marijke Beltman, HR, via recruitment@ihmg.eu

About Pillows Hotels
At Pillows Hotels you really enjoy. You feel, see and taste the attention down to the smallest details. Monumental buildings with a story, situated at the most perfect locations in the Netherlands and Belgium. The hotels are designed as an elegant home, with a contemporary yet timeless design and a modest luxury feel. Our restaurants have honourable mentions in Michelin Bib Gourmand and GaultMillau. They combine a casual and warm atmosphere with surprising culinary dishes.

About Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5-star
The new Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park is situated in the eastern part of the centre of Amsterdam, adjacent to the Oosterpark. It has 88 rooms, several (meeting)salons and multiple F&B outlets.

From our restaurant with a star-ambition, a rooftop and cocktail bar, a rum library to an easy-chic restaurant at the park with a terrace in the green. Every outlet has its own identity, mature character and marketing.

 

Werken bij Pillows Hotels

Werken bij Pillows Hotels betekent plezier hebben in je werk en waardering krijgen voor wat je doet. Samen werken wij aan jouw ambities, want onze medewerkers maken het verschil! Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea en een aantrekkelijke kortingsregeling bij alle hotels binnen de collectie.

Contactgegevens

Pillows Hotels Orteliuslaan 21
3528 BA Utrecht
Nederland
recruitment@ihmg.eu