Medewerker terreinbeheer -Site management employee - voor nieuw te openen 5-sterrenhotel Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam


in Amsterdam Zijn wij op zoek naar een Medewerker terreinbeheer -Site management employee - voor nieuw te openen 5-sterrenhotel Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

Medewerker terreinbeheer voor nieuw te openen 5-sterrenhotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In het kort:

 • Medewerker terreinbeheer voor nieuw te openen 5-sterrenhotel in Amsterdam
 • Verantwoordelijk voor het onderhouden van het buitenterrein van het hotel
 • Je hebt technische kennis en bent representatief
 • Je bent beschikbaar zowel doordeweeks als in de weekenden

Over de vacature:

Het is de winter van 2017. Het eerste Pillows Hotels opent aan het Vondelpark in Amsterdam. Het concept waarbij alles écht om de gast draait, werkt. Binnen een jaar staan we in de TripAdvisor top 5 van de stad. Ook de hotels die daarop volgen, behalen hoge rankings en krijgen vermeldingen in de Bib Gourmand en GaultMillau.

In de zomer van 2022 openen we alweer ons achtste hotel. Met dit 5-sterrenhotel aan het Oosterpark in Amsterdam zijn de ambities hoog! Daarom zoeken we talentvolle collega’s die alleen bij de allerbeste willen horen, waaronder een medewerker terreinbeheer.

Wil jij vanaf het begin betrokken zijn bij dit nieuw te openen hotel van Amsterdam?

Wat ga je doen?

De buitenkant van een hotel is het eerste wat men ziet. Als medewerker terreinbeheer zorg je dat deze eerste indruk niet beter kan. Hierbij zorg je dat het gehele buitenterrein van het hotel er altijd netjes en volledig onderhouden uitziet. Hiervoor voer je onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • Schoonhouden van het terrein
 • Onderhouden van het gras, bomen en struiken en voorkomen van onkruid
 • Uitvoeren technische werkzaamheden, inclusief kluswerkzaamheden

Je bent onderdeel van het team van de technische dienst en voert indien nodig ook kleine technische of kluswerkzaamheden in het hotel uit.      

Wat krijg je?

 • Salaris dat past bij je kennis en ervaring
 • Overnachting inclusief diner voor 2 personen na het afronden van je proeftijd
 • 10 overnachtingen per jaar tegen een kleine prijs in onze Pillows Hotels
 • Korting van 35% in al onze restaurants
 • Korting op hotels wereldwijd
 • Korting voor vrienden en familie binnen onze hotelcollectie en restaurants
 • Collectiviteitskortingen op verschillende verzekeringen bij A.S.R.

Zowel parttime als fulltime werken is bespreekbaar. Door onze ambities en de groei waar we in zitten, is er ook ruimte om door te groeien binnen de organisatie.

Wie ben jij?

 • Je werkt graag in de buitenlucht
 • Je let op ieder detail
 • Je ziet pro-actief wat er moet gebeuren

Jij wilt werken bij een organisatie waar je trots op bent. Het verschil zit bij jou in de details. Je draagt iedere dag bij aan een plek die nog beter is dan thuis. Je weet dat jouw werk en aanwezigheid onderdeel zijn van de beleving van de gast.

Jouw enthousiasme geeft vleugels aan anderen. Een stap extra zetten is iets waar jij niet over na hoeft te denken. Het is simpelweg wie je bent. Jij bent Pillows.

Enthousiast?
Staat jouw naam op deze vacature? Laat je gegevens achter via onderstaande link en we nemen binnen 48 uur contact met je op.

Niet zeker welke vacature je het leukst lijkt, maar denk je wel dat onze organisatie bij je past? Solliciteer alsnog en dan bespreken we verschillende functies voor je.

Vragen?
Stel ze gerust aan Marijke Beltman - HR Business Partner - via recruitment@ihgm.eu 

Over Pillows Hotels
Bij Pillows Hotels is het echt genieten. Je voelt, ziet en proeft de aandacht tot in de kleinste details. Monumentale panden met een verhaal, op perfect gelegen locaties in Nederland en België.

De hotels zijn ingericht als een elegant woonhuis met een eigentijds en tijdloos design en een ingetogen luxe uitstraling. Onze restaurants hebben eervolle vermeldingen in Michelin Bib Gourmand en GaultMillau. Ze combineren een ongedwongen en warme sfeer met verrassende culinaire gerechten.

Over Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5 sterren
Het nieuw te openen Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park ligt in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, grenzend aan het Oosterpark.

 Het heeft 88 kamers, diverse (vergader)salons een wellness en verschillende F&B-outlets. Van ons easy chic restaurant aan het park met een groot terras in het groen, een rumbibliotheek, een (rooftop)bar en een restaurant met sterambitie.

 

Site management employee for the newly 5-star hotel
Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park Amsterdam

In short:

 • Site management employee for the newly 5-star hotel in Amsterdam
 • Responsible for maintaining the outdoor area of the hotel
 • You have technical knowledge and are representative
 • You are available during the weekends and weekdays 

About the vacancy:
It is winter 2017. The first Pillows Hotels opens next to the Vondelpark in Amsterdam. The concept where everything really revolves around the guest works. Within one year we are in the top-5 of hotels in Amsterdam on TripAdvisor. All hotels of the group following achieve high rankings and are mentioned in the Bib Gourmand and GaultMillau.

In the summer of 2022, we open our eight hotel. With this 5-star hotel at the Oosterpark in Amsterdam the ambitions are high. That’s why we are looking for colleagues with talent, who only want to belong to the best, including a site management employee.

Do you want to be part of this newly hotel in Amsterdam from the start?

What are you going to do?
The outside of the hotel is the first thing a guest sees. As a site management employee, you ensure that this first impression cannot be better. You ensure that the entire outside area of ​​the hotel always looks neat and fully maintained. To do this, you perform the following activities, among others:

-Keeping the site clean
-Maintaining the grass, trees and bushes, and preventing weeds
-Perform technical work, including odd jobs

You are part of the technical service team and, if necessary, you also carry out minor technical or odd jobs in the hotel.

What do you get?

-Salary that fits your knowledge and experience
-Overnight stay including dinner for 2 persons after finishing your probation time
-10 overnight stays a year for a small price in our Pillows Hotels
-35% off in all our restaurants
-Discount on hotels worldwide
-Discount for friends and family within our hotel collection and in our restaurants
-Collective discounts on various insurances at A.S.R.

Both parttime as fulltime working is negotiable. Because of our ambitions and the growth we are in, there is also space to grow within the organization.

Who are you?
-You like to work outdoors
-You pay attention to every detail
-You are pro-active

You want to work in a place that you are proud of. According to you, the difference is in the details. Every day you contribute to a place that is even better than home. You know that your work and presence are part of the guest experience.

Your enthusiasm gives wings to others. Going one step further is something you don’t have to think about. It is just the way you are. You are Pillows.

Enthusiast?
Can you already visualize how you will make Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park a success? We are very curious about your ideas. Leave your details behind via the link below and we will contact you within 48 hours.

Not sure which vacancy appeals to you the most, but you think our organization is right for you? Just apply and we will discuss the different functions with you.

Questions?
Feel free to ask them to Marijke Beltman, HR, via recruitment@ihmg.eu

About Pillows Hotels
At Pillows Hotels you really enjoy. You feel, see and taste the attention down to the smallest details. Monumental buildings with a story, situated at the most perfect locations in the Netherlands and Belgium. The hotels are designed as an elegant home, with a contemporary yet timeless design and a modest luxury feel. Our restaurants have honourable mentions in Michelin Bib Gourmand and GaultMillau. They combine a casual and warm atmosphere with surprising culinary dishes.

About Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park – 5-star
The new Pillows Grand Boutique Hotel Maurits at the Park is situated in the eastern part of the centre of Amsterdam, adjacent to the Oosterpark. It has 88 rooms, several (meeting)salons and multiple F&B outlets.

From our restaurant with a star-ambition, a rooftop and cocktail bar, a rum library to an easy-chic restaurant at the park with a terrace in the green. Every outlet has its own identity, mature character and marketing.

 

 

 

Werken bij Pillows Hotels

Werken bij Pillows Hotels betekent plezier hebben in je werk en waardering krijgen voor wat je doet. Samen werken wij aan jouw ambities, want onze medewerkers maken het verschil! Daarnaast bieden wij een marktconform salaris, een collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen bij Centraal Beheer Achmea en een aantrekkelijke kortingsregeling bij alle hotels binnen de collectie.

Contactgegevens

Pillows Hotels Koningslaan 19
1075 AA Amsterdam
Nederland
recruitment@ihmg.eu